В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

СОУ "Димчо Дебелянов"


гр.Бургас, к-с "Славейков" до бл. 5
Централа - 056 88 74 38
e-mail: ddebelianov_bs@abv.bg
Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

СОУ "Димчо Дебелянов"


Дейности

Визия

   Утвърдена в своята 50- годишна история конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.   Мисия

   Мисияна на СОУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас, е да подпомага индивида в свободното му развитие и усъвършенстване на природните му заложби, на тяхната хармония и цялост, като го включва в различни по вид дейности и типове социални общности.

   Мисията на педагозите от СОУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас, е чрез постоянната си работа да създават гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.   Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.www.ddebelyanov-bs.com
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.