В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника


гр. Бургас, бул.”Стефан Стамболов”69  п.к.639
Директор:056/813079/813079
e-mail: pgmee_burgas@mail.bg
Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника


Дейности

Mисия:

ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферите на машиностроенето, транспорта, електротехниката и компютърните технологии, развиващи се в условията на пазарната икономика.Учители:

В ПГМЕЕ работят 75 високообразовани и квалифицирани учители – 43 по общообразователна подготовка и 32 по професионална подготовка. От тях 3 преподаватели са I ПКС , 22 са с II ПКС  , 3- с III ПКС , 4- с IV ПКС.Ученици:

В ПГМЕЕ се обучават 875 ученици в 34 паралелки в специалностите “Промишлена естетика и дизайн” , “Автотранспортна техника” , “Компютърни мрежи” , “Ел. Обзавеждане на производството”, “Микропроцесорна техника” , “Художествени изделия от метал” , “Газова техника”.

Реализацията на завършилите ученици е 91%www.pgmee.com/wp/
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.