В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

ОУ "П. Р. Славейков" Бургас


гр. Бургас, ул. "Цар Симеон"
тел.:056/84607346073
e-mail: slaveykovoto@gmail.com
Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

ОУ "П. Р. Славейков" Бургас


Дейности

Основно училище „Петко Рачев Славейков“ – БургасУказ на Министерски съвет

Училище със  сто годишна история, което дава лице на образованието в град Бургас.

Утвърдено като средище на качествен образователно-възпитателен процес, едно от водещите училища в града.

Ръководството на училището и колективът от опитни педагози съхраняват ценностите на българското образование и дообогатяват процеса на обучение с иновативни методи на обучение

Учениците от училището се класират на призови места на олимпиади и състезания, реализират се успешно в профилирани и професионални гимназии.

Възпитаниците на училището участват в извънкласни форми на обучение и в клубове по интереси: математика и ИТ, екология, гражданско образование, краезнание. Високи са постиженията и в областта на спорта.www.slaveykovoto.org
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.